รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,084
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,528
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 521
Walk-in 35

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) เปรียบเทียบปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ
บ้านนาพา 46.39 72.60 26.21 26.21
วัดควนยูง (ทุ่งใหญ่) 53.16 63.00 9.84 9.84
วัดประดิษฐาราม 55.25 49.71 -5.54 -5.54
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 57.40 51.61 -5.79 -5.79
วัดขนาน 51.34 45.48 -5.86 -5.86
บ้านนาเกิดผล 54.59 48.64 -5.95 -5.95
บ้านบ่อมอง 47.91 41.93 -5.98 -5.98
วัดเทวสิทธิ์ 50.62 44.59 -6.03 -6.03
บ้านปากแพรก 43.13 36.75 -6.38 -6.38
วัดเพ็ญมิตร 27.12 20.66 -6.46 -6.46
บ้านปลายเส 43.05 36.58 -6.47 -6.47
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 52.37 45.80 -6.57 -6.57
บ้านไทรงาม 64.68 74.25 9.57 9.57
วัดควนสระบัว 51.38 44.65 -6.73 -6.73
สมสรร 38.53 31.39 -7.14 -7.14
วัดควนสูง 46.57 39.26 -7.31 -7.31
บ้านนาปราน 46.87 39.50 -7.37 -7.37
บ้านสระนางมโนราห์ 43.30 35.88 -7.42 -7.42
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45.56 38.11 -7.45 -7.45
บ้านไสโคกเกาะ 52.65 45.08 -7.57 -7.57
วัดควนส้าน 54.25 46.55 -7.70 -7.70
บ้านสามัคคีธรรม 50.38 42.62 -7.76 -7.76
บ้านเขาตาว 52.34 44.50 -7.84 -7.84
วัดหาดสูง 41.56 50.91 9.35 9.35
วัดเพ็ญญาติ 34.00 26.00 -8.00 -8.00
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 33.89 25.87 -8.02 -8.02
วัดเสม็ดจวน 50.81 42.43 -8.38 -8.38
บ้านนา 59.67 51.11 -8.56 -8.56
บ้านคลองโอม 40.94 32.32 -8.62 -8.62
จุฬาภรณ์พิชญาคาร 52.08 43.35 -8.73 -8.73
บ้านโคกวัด 35.63 26.75 -8.88 -8.88
เจริญรัชต์ภาคย์ 52.13 43.08 -9.05 -9.05
บ้านนาตาแย้ม 80.65 71.51 -9.14 -9.14
วัดใหม่ 55.52 46.27 -9.25 -9.25
บ้านนาท่อม 57.67 66.50 8.83 8.83
วัดมังคลาราม 44.15 34.90 -9.25 -9.25
บ้านวังยวน 53.33 44.05 -9.28 -9.28
วัดสุวรรณคีรี 50.87 41.53 -9.34 -9.34
บ้านบางปรน 65.88 56.21 -9.67 -9.67
บ้านเกาะปราง 55.05 45.13 -9.92 -9.92
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 49.20 39.26 -9.94 -9.94
บ้านคลองงา 43.97 34.00 -9.97 -9.97
บ้านหนองหว้า 56.27 46.16 -10.11 -10.11
วัดกะเปียด 55.02 44.90 -10.12 -10.12
วัดท่ายาง 50.40 40.03 -10.37 -10.37
บ้านเหนือคลอง 17.18 25.75 8.57 8.57
บ้านวังธน 62.75 52.27 -10.48 -10.48
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 51.54 40.91 -10.63 -10.63
บ้านวังเต่า 47.88 37.11 -10.77 -10.77
ชุมชนบ้านปากเสียว 43.84 33.01 -10.83 -10.83
บ้านหนองท่อม 49.29 38.36 -10.93 -10.93
หมู่บ้านป่าไม้ 54.52 43.30 -11.22 -11.22
บ้านห้วยกลาง 52.80 41.48 -11.32 -11.32
ชุมชนวัดสำโรง 63.17 51.60 -11.57 -11.57
วัดสวนพิกุล 46.78 35.20 -11.58 -11.58
วัดธรรมเผด็จ 63.25 51.60 -11.65 -11.65
บ้านควนตม 30.62 38.81 8.19 8.19
มหาราช 3 58.30 46.64 -11.66 -11.66
บ้านห้วยทรายขาว 55.58 43.89 -11.69 -11.69
บ้านนาเส 60.75 48.83 -11.92 -11.92
วัดมะนาวหวาน 75.12 63.19 -11.93 -11.93
บ้านน้ำพุ 60.23 47.80 -12.43 -12.43
บ้านแพรกกลาง 48.32 35.79 -12.53 -12.53
วัดควนยูง (ฉวาง) 60.72 47.98 -12.74 -12.74
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 56.36 43.54 -12.82 -12.82
บ้านคลองกุย 62.41 49.37 -13.04 -13.04
บ้านหนองยาง 66.87 53.46 -13.41 -13.41
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 45.50 53.65 8.15 8.15
บ้านนาโพธิ์ 51.07 37.62 -13.45 -13.45
บ้านปลายคลองเพรง 47.69 33.78 -13.91 -13.91
วัดโคกหาด 49.66 35.71 -13.95 -13.95
บ้านหนองคล้า 41.09 26.56 -14.53 -14.53
บ้านปลายรา 55.83 41.23 -14.60 -14.60
วัดทุ่งส้าน 61.70 46.75 -14.95 -14.95
วัดศิลาราย 57.08 41.77 -15.31 -15.31
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 66.10 50.52 -15.58 -15.58
ฉวาง 50.98 35.21 -15.77 -15.77
วัดกะโสม 43.91 28.05 -15.86 -15.86
บ้านจันดี 68.81 76.25 7.44 7.44
บ้านหาดทรายแก้ว 50.83 33.79 -17.04 -17.04
วัดนิคมคีรี 42.65 25.21 -17.44 -17.44
บ้านชายคลอง 57.43 39.86 -17.57 -17.57
บ้านควนประ 50.25 32.63 -17.62 -17.62
สังวาลย์วิท 7 49.49 31.86 -17.63 -17.63
วัดวังรีบุญเลิศ 59.31 41.57 -17.74 -17.74
บ้านนาใหญ่ 46.58 28.80 -17.78 -17.78
ราชประชานุเคราะห์ 6 58.08 40.09 -17.99 -17.99
บ้านถ้ำตลอด 68.66 50.22 -18.44 -18.44
บ้านปากน้ำ 55.42 34.37 -21.05 -21.05
บ้านไสโป๊ะ 51.19 57.65 6.46 6.46
วัดวังหีบ 60.94 39.06 -21.88 -21.88
บ้านวังหิน 60.91 38.66 -22.25 -22.25
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 67.62 44.68 -22.94 -22.94
ชุมชนวัดอัมพวัน 60.43 34.96 -25.47 -25.47
วัดโคกเมรุ 63.06 37.12 -25.94 -25.94
บ้านเขาวง 60.25 32.57 -27.68 -27.68
วัดสวนขัน 43.34 49.25 5.91 5.91
บ้านทอนวังปราง 45.72 65.18 19.46 19.46
วัดมะปรางงาม 49.60 55.30 5.70 5.70
บ้านควนประชาสรรค์ 39.88 45.13 5.25 5.25
บ้านห้วยรื่น 60.80 65.61 4.81 4.81
บ้านโคกยาง 42.03 46.76 4.73 4.73
วัดเขาโร 51.43 56.00 4.57 4.57
บ้านสวน 55.85 60.17 4.32 4.32
บ้านทะเลสองห้อง 45.57 49.64 4.07 4.07
วัดมะเฟือง 37.22 41.09 3.87 3.87
บ้านหนองใหญ่ 43.02 46.78 3.76 3.76
บ้านนาตำเสา 47.16 50.86 3.70 3.70
ราชเวชพิศาล 28.83 42.52 13.69 13.69
บ้านกุยเหนือ 53.14 56.53 3.39 3.39
บ้านไสยาสน์ 46.84 50.22 3.38 3.38
วัดควนกอ 43.72 46.83 3.11 3.11
บ้านก่องาม 50.43 53.50 3.07 3.07
บ้านหนองปลิง 42.53 45.60 3.07 3.07
บ้านพรุวง 47.12 50.17 3.05 3.05
บ้านคลองขุด 39.39 42.35 2.96 2.96
บ้านน้ำตก 54.50 57.06 2.56 2.56
บ้านวังยาว 46.84 49.33 2.49 2.49
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 36.53 38.42 1.89 1.89
บ้านไสส้าน 44.09 57.53 13.44 13.44
บ้านห้วยปริก 41.61 43.45 1.84 1.84
บ้านนิคมวังหิน 42.30 43.97 1.67 1.67
บ้านไร่มุสลิม 38.86 40.32 1.46 1.46
องค์การสวนยาง 2 30.94 32.26 1.32 1.32
บ้านกันละ 53.87 55.10 1.23 1.23
บ้านบางรูป 40.13 41.25 1.12 1.12
บ้านคอกช้าง 36.25 37.17 0.92 0.92
บ้านสวนอาย 44.81 44.91 0.10 0.10
วัดควนชม 49.33 49.42 0.09 0.09
วัดวังหิน 52.56 52.54 -0.02 -0.02
วัดหลักช้าง 37.55 50.27 12.72 12.72
บ้านหนองเจ 30.99 30.95 -0.04 -0.04
บ้านควนลำภู 44.00 43.76 -0.24 -0.24
วัดเกาะสระ 54.92 54.45 -0.47 -0.47
ชุมชนบ้านสี่แยก 57.08 56.55 -0.53 -0.53
ชุมชนบ้านนาวา 45.02 44.42 -0.60 -0.60
องค์การสวนยาง 1 50.65 49.92 -0.73 -0.73
วัดหน้าเขา 53.23 52.36 -0.87 -0.87
บ้านบ่อปลา 45.70 44.83 -0.87 -0.87
วัดเขากลาย 69.25 68.25 -1.00 -1.00
บ้านทุ่งกรวด 47.60 46.59 -1.01 -1.01
บ้านไสใหญ่ 51.63 63.18 11.55 11.55
บ้านวังตลับ 63.35 62.32 -1.03 -1.03
บ้านกรุงหยันใต้ 38.33 37.06 -1.27 -1.27
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 49.67 48.35 -1.32 -1.32
พรรณราชลเขต 31.96 30.42 -1.54 -1.54
บ้านโคกมะขาม 50.00 48.31 -1.69 -1.69
บ้านคลองตูก 51.95 50.25 -1.70 -1.70
บ้านคลองเสาเหนือ 42.79 40.93 -1.86 -1.86
บ้านหน้าเขา 52.84 50.60 -2.24 -2.24
บ้านควน 63.21 60.93 -2.28 -2.28
บ้านจำปา 48.63 46.35 -2.28 -2.28
วัดควน 33.44 44.71 11.27 11.27
วัดคงคาเจริญ 57.77 55.25 -2.52 -2.52
บ้านคลองปีก 48.12 45.56 -2.56 -2.56
วัดโบราณาราม 35.81 33.16 -2.65 -2.65
บ้านคุ้งวังวัว 44.16 41.50 -2.66 -2.66
บ้านเกาะยวน 58.78 56.02 -2.76 -2.76
บ้านพอโกบ 51.42 48.42 -3.00 -3.00
บ้านวังวัว 34.06 31.00 -3.06 -3.06
บ้านบนควน 47.59 44.35 -3.24 -3.24
วัดก้างปลา 49.36 46.08 -3.28 -3.28
วัดทุ่งนาใหม่ 46.77 43.38 -3.39 -3.39
บ้านไสยูงปัก 43.65 54.60 10.95 10.95
วัดหนองดี 39.50 36.07 -3.43 -3.43
วัดลำนาว 49.43 45.95 -3.48 -3.48
วัดจันดี 49.36 45.75 -3.61 -3.61
บ้านนาเหนือ 41.20 37.50 -3.70 -3.70
บ้านพูน 47.47 43.75 -3.72 -3.72
วัดนางเอื้อย 44.15 40.41 -3.74 -3.74
องค์การสวนยาง 3 48.56 44.75 -3.81 -3.81
บ้านนาพรุ 54.60 50.40 -4.20 -4.20
ชุมชนบ้านหน้าเขา 41.54 37.32 -4.22 -4.22
วัดวังขรี 41.31 37.00 -4.31 -4.31
วัดยางค้อม 50.77 61.62 10.85 10.85
ราษฎร์ประชาอุทิศ 69.10 64.78 -4.32 -4.32
ชุมชนบ้านไทรห้อง 51.48 47.08 -4.40 -4.40
บ้านไสเตาอ้อย 53.13 48.64 -4.49 -4.49
บ้านเกาะขวัญ 44.86 40.34 -4.52 -4.52
บ้านควนอวดพัน 54.18 49.41 -4.77 -4.77
วัดไม้เรียง 52.70 47.91 -4.79 -4.79
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 50.05 45.15 -4.90 -4.90
บ้านบางตะเภา 51.04 45.71 -5.33 -5.33
วัดสามัคคีนุกูล 61.35 55.97 -5.38 -5.38
บ้านคลองจัง 47.75 42.29 -5.46 -5.46
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ