รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,341
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 4,111
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 195
Walk-in 35

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน RT ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย จำนวนนักเรียนเข้าสอบ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง 2ด้าน
บ้านกุยเหนือ 10 7 98.85 99.42 99.14
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 8 11 93.27 88.00 90.63
บ้านสวน 9 14 75.71 72.57 74.14
บ้านพรุวง 12 5 67.20 80.80 74.00
มหาราช 3 1 26 80.30 67.46 73.88
วัดโคกหาด 6 22 68.90 78.63 73.77
วัดสวนพิกุล 12 11 70.72 76.72 73.72
บ้านบางตะเภา 5 32 78.06 69.25 73.65
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 9 24 73.91 72.00 72.95
สมสรร 9 11 70.90 74.90 72.90
บ้านหนองปลิง 2 19 74.42 71.15 72.78
วัดหนองดี 11 31 70.19 75.03 72.61
บ้านวังธน 2 8 96.00 84.75 90.37
วัดเสม็ดจวน 4 25 73.12 71.28 72.20
วัดควน 4 9 73.11 70.66 71.88
บ้านทุ่งกรวด 5 41 70.78 72.78 71.78
บ้านบ่อมอง 3 21 76.28 67.04 71.66
บ้านทะเลสองห้อง 4 31 71.41 71.61 71.51
องค์การสวนยาง 3 4 16 68.00 74.25 71.12
บ้านสามัคคีธรรม 3 45 67.77 74.08 70.93
บ้านนาใหญ่ 5 7 71.14 69.71 70.42
บ้านนาเหนือ 8 11 80.36 60.36 70.36
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 11 31 65.09 75.48 70.29
วัดเพ็ญญาติ 7 6 98.33 81.00 89.66
ชุมชนบ้านนาวา 10 49 65.10 74.97 70.04
บ้านนิคมวังหิน 9 29 76.75 63.24 70.00
บ้านคลองเสาเหนือ 9 41 74.68 65.17 69.92
ราษฎร์ประชาอุทิศ 4 5 62.40 76.80 69.60
บ้านหนองหว้า 1 142 71.25 67.70 69.47
บ้านนาท่อม 5 15 65.60 73.06 69.33
วัดวังรีบุญเลิศ 12 14 60.14 78.14 69.14
วัดมะปรางงาม 7 35 69.20 69.02 69.11
บ้านปากแพรก 9 37 63.51 74.37 68.94
บ้านนาโพธิ์ 11 15 75.33 62.26 68.80
บ้านเกาะยวน 3 12 89.66 88.66 89.16
บ้านคลองกุย 10 8 69.00 68.50 68.75
บ้านหนองคล้า 4 23 65.30 72.17 68.73
บ้านไสโคกเกาะ 7 19 72.63 64.63 68.63
จุฬาภรณ์พิชญาคาร 8 25 67.60 68.00 67.80
วัดเทวสิทธิ์ 11 37 71.56 62.75 67.16
วัดทุ่งนาใหม่ 8 12 77.66 56.50 67.08
บ้านคลองจัง 11 14 66.14 68.00 67.07
บ้านไสใหญ่ 4 25 68.48 65.36 66.92
ชุมชนบ้านปากเสียว 8 16 60.12 73.12 66.62
องค์การสวนยาง 2 4 47 73.14 60.08 66.61
บ้านไสยาสน์ 9 34 90.58 87.11 88.85
บ้านเหนือคลอง 8 4 69.00 63.50 66.25
วัดควนส้าน 10 22 68.18 63.54 65.86
บ้านคลองตูก 2 17 69.64 61.52 65.58
บ้านหนองยาง 11 20 65.90 64.60 65.25
บ้านนา 10 23 70.78 58.86 64.82
วัดเขาโร 2 27 58.51 70.88 64.70
วัดเกาะสระ 11 19 61.68 67.26 64.47
บ้านเขาวง 9 5 57.60 70.40 64.00
บ้านคลองโอม 11 15 66.80 60.80 63.80
บ้านนาตำเสา 9 22 65.27 61.45 63.36
บ้านจันดี 10 23 90.00 87.65 88.82
บ้านคอกช้าง 1 9 68.66 58.00 63.33
ราชประชานุเคราะห์ 6 2 39 64.97 60.25 62.61
บ้านห้วยทรายขาว 7 17 60.82 63.29 62.05
บ้านไสเตาอ้อย 9 16 62.75 61.00 61.87
บ้านนาตาแย้ม 1 22 63.90 58.81 61.36
บ้านหนองเจ 9 45 54.44 67.86 61.15
วัดวังขรี 3 5 56.80 65.20 61.00
บ้านจำปา 1 18 61.55 59.77 60.66
บ้านปลายเส 12 17 64.35 56.94 60.64
บ้านหนองท่อม 2 32 51.75 69.50 60.62
บ้านโคกยาง 7 15 91.06 86.26 88.66
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 7 55.14 64.85 60.00
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 9 13 64.15 55.53 59.84
บ้านบางปรน 4 14 57.28 61.00 59.14
บ้านนาปราน 10 7 56.28 61.14 58.71
วัดศิลาราย 1 25 55.12 61.28 58.20
บ้านควนอวดพัน 4 12 59.33 56.50 57.91
บ้านวังตลับ 12 9 52.88 62.88 57.88
บ้านโคกวัด 5 11 53.45 62.18 57.81
พรรณราชลเขต 12 17 51.41 63.88 57.64
บ้านวังหิน 5 9 54.44 60.66 57.55
วัดคงคาเจริญ 1 10 94.60 82.60 88.60
วัดกะโสม 2 25 51.44 62.16 56.80
เจริญรัชต์ภาคย์ 9 17 47.29 65.64 56.47
บ้านบางรูป 5 20 51.60 61.20 56.40
วัดโบราณาราม 8 35 51.37 59.88 55.62
บ้านคุ้งวังวัว 8 2 46.00 65.00 55.50
บ้านควนประ 9 13 59.53 41.25 55.15
บ้านควนตม 10 7 49.42 60.57 55.00
บ้านวังเต่า 2 16 57.75 50.25 54.00
สังวาลย์วิท 7 9 86 54.04 53.86 53.95
บ้านห้วยปริก 7 36 54.38 53.44 53.91
บ้านไทรงาม 10 5 83.20 93.60 88.40
วัดมะเฟือง 6 5 55.60 51.20 53.40
บ้านปลายรา 12 26 48.53 57.69 53.11
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 4 7 53.42 47.42 50.42
บ้านชายคลอง 2 23 29.56 66.43 48.00
วัดนิคมคีรี 3 12 44.00 44.50 44.25
วัดสุวรรณคีรี 11 7 35.42 50.57 43.00
บ้านก่องาม 5 17 35.88 43.17 39.52
ราชเวชพิศาล 4 10 89.80 86.60 88.20
วัดทุ่งส้าน 3 10 99.00 93.00 96.00
บ้านปลายคลองเพรง 6 5 94.00 82.40 88.20
บ้านไสโป๊ะ 11 8 95.75 79.50 87.62
บ้านกันละ 6 8 90.50 84.25 87.37
บ้านทอนวังปราง 7 12 89.33 84.83 87.08
บ้านคลองสาย 7 2 89.00 84.00 86.50
ฉวาง 6 21 86.85 86.09 86.47
บ้านเกาะขวัญ 12 30 86.26 86.66 86.46
บ้านหาดทรายแก้ว 6 13 85.07 87.69 86.38
บ้านสระนางมโนราห์ 4 9 84.00 88.00 86.00
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 12 11 87.09 84.54 85.81
บ้านวังวัว 8 3 92.00 98.66 95.33
วัดใหม่ 5 12 96.16 74.50 85.33
วัดก้างปลา 2 32 84.37 85.62 85.00
บ้านวังยวน 2 32 87.87 81.18 84.53
วัดหาดสูง 6 9 83.33 85.33 84.33
บ้านหน้าเขา 3 20 95.70 72.40 84.05
บ้านโคกมะขาม 7 24 90.25 77.83 84.04
บ้านไสส้าน 3 15 90.13 77.86 84.00
บ้านพูน 2 10 89.40 78.20 83.80
วัดวังหีบ 1 7 83.42 83.71 83.57
วัดมะนาวหวาน 10 24 73.91 93.08 83.50
บ้านถ้ำตลอด 2 8 96.25 92.00 94.12
ชุมชนบ้านสี่แยก 11 8 82.00 85.00 83.50
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2 7 94.85 71.71 83.28
บ้านปากน้ำ 6 27 82.22 84.29 83.25
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 3 52 83.00 83.34 83.17
บ้านวังยาว 3 14 77.00 89.00 83.00
วัดขนาน 5 12 82.00 83.66 82.83
บ้านนาบอน 11 5 84.80 80.40 82.60
บ้านคลองงา 10 21 86.85 78.19 82.52
วัดควนสูง 6 18 77.88 87.11 82.50
วัดหลักช้าง 10 6 86.00 78.66 82.33
บ้านคลองปีก 10 7 92.28 94.28 93.28
วัดสามัคคีนุกูล 6 54 87.37 76.85 82.11
วัดไม้เรียง 6 60 81.66 82.13 81.90
ชุมชนวัดอัมพวัน 11 10 78.00 85.60 81.80
บ้านน้ำพุ 1 13 93.07 70.46 81.76
วัดโคกเมรุ 6 15 83.60 79.86 81.73
วัดวิสุทธิวงศ์ 5 3 83.33 80.00 81.66
บ้านห้วยกลาง 8 11 81.45 81.45 81.45
บ้านควนลำภู 4 22 86.63 76.09 81.36
วัดธรรมเผด็จ 2 51 82.00 80.54 81.27
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 9 15 86.53 75.86 81.20
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 9 1 100.00 86.00 93.00
บ้านห้วยรื่น 5 12 84.50 77.83 81.16
บ้านน้ำตก 2 5 83.60 78.00 80.80
บ้านคลองขุด 1 11 78.72 82.72 80.72
วัดควนชม 2 41 73.80 87.07 80.43
องค์การสวนยาง 1 10 8 79.00 81.75 80.37
ชุมชนบ้านไทรห้อง 3 31 78.51 82.12 80.32
วัดควนยูง 7 10 73.60 87.00 80.30
บ้านควน 6 7 83.14 77.42 80.28
วัดควนสระบัว 5 12 81.83 78.33 80.08
บ้านนาเส 6 46 83.91 75.65 79.78
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 7 20 88.60 93.70 91.15
บ้านบ่อปลา 4 18 85.22 74.33 79.77
วัดวังหิน 9 12 84.50 74.33 79.41
ชุมชนวัดสำโรง 1 22 80.95 79.04 79.18
บ้านเขาตาว 3 20 84.70 73.60 79.15
บ้านนาเกิดผล 1 7 90.85 67.14 79.00
บ้านสวนอาย 7 7 62.85 93.14 78.00
วัดกะเปียด 7 13 83.69 71.84 77.76
วัดจันดี 10 114 75.26 80.19 77.72
บ้านหนองใหญ่ 5 15 77.87 71.86 77.46
บ้านไร่มุสลิม 4 19 80.73 74.10 77.42
วัดควนยูง 5 4 100.00 82.00 91.00
วัดลำนาว 9 116 82.37 72.44 77.41
วัดหน้าเขา 8 115 83.32 71.32 77.32
วัดมังคลาราม 8 35 76.85 77.37 77.11
บ้านไสยูงปัก 11 15 88.13 66.00 77.06
วัดยางค้อม 8 13 79.38 74.30 76.84
บ้านพอโกบ 5 7 75.71 77.71 76.71
วัดเขากลาย 1 10 67.00 86.40 76.70
บ้านควนประชาสรรค์ 4 31 74.12 79.22 76.67
ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 9 88.44 63.77 76.11
วัดควนกอ 12 23 78.00 74.17 76.08
บ้านนาพรุ 2 7 94.00 87.42 90.71
หมู่บ้านป่าไม้ 4 35 78.91 73.14 76.02
วัดประดิษฐาราม 5 29 80.34 71.31 75.82
บ้านบนควน 3 23 73.30 78.26 75.78
วัดนางเอื้อย 8 16 81.50 69.00 75.25
บ้านนาพา 12 12 69.83 80.50 75.16
วัดสวนขัน 10 32 79.75 70.00 74.87
บ้านแพรกกลาง 12 16 71.62 78.00 74.81
บ้านเกาะปราง 3 14 81.14 68.00 74.57
วัดท่ายาง 5 64 83.03 65.40 74.21
บ้านกรุงหยันใต้ 5 13 70.92 77.38 74.15
โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย จำนวนนักเรียนเข้าสอบ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง 2ด้าน