รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,084
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,528
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 521
Walk-in 35

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) เปรียบเทียบปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ
บ้านถ้ำตลอด 36.30 94.12 57.82 57.82
บ้านไสใหญ่ 41.24 66.92 25.68 25.68
บ้านนาใหญ่ 66.69 70.42 3.73 3.73
บ้านนาพรุ 87.24 90.71 3.47 3.47
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 82.45 85.81 3.36 3.36
วัดก้างปลา 81.67 85.00 3.33 3.33
บ้านพรุวง 70.71 74.00 3.29 3.29
วัดจันดี 74.60 77.72 3.12 3.12
บ้านจันดี 85.93 88.82 2.89 2.89
บ้านสามัคคีธรรม 68.43 70.93 2.50 2.50
วัดวังรีบุญเลิศ 66.80 69.14 2.34 2.34
องค์การสวนยาง 3 68.84 71.12 2.28 2.28
บ้านกุยเหนือ 73.67 99.14 25.47 25.47
วัดมะนาวหวาน 81.33 83.50 2.17 2.17
ชุมชนบ้านหน้าเขา 74.08 76.11 2.03 2.03
บ้านนาตาแย้ม 59.33 61.36 2.03 2.03
วัดนิคมคีรี 42.27 44.25 1.98 1.98
บ้านปากแพรก 67.12 68.94 1.82 1.82
วัดเกาะสระ 62.71 64.47 1.76 1.76
องค์การสวนยาง 2 65.06 66.61 1.55 1.55
บ้านสวนอาย 76.82 78.00 1.18 1.18
บ้านควนตม 54.12 55.00 0.88 0.88
วัดโคกเมรุ 80.87 81.73 0.86 0.86
วัดมะปรางงาม 43.80 69.11 25.31 25.31
บ้านไสยาสน์ 88.13 88.85 0.72 0.72
บ้านไร่มุสลิม 76.77 77.42 0.65 0.65
บ้านไสเตาอ้อย 61.42 61.87 0.45 0.45
ชุมชนวัดสำโรง 79.15 79.18 0.03 0.03
บ้านนาโพธิ์ 68.80 68.80 0.00
เจริญรัชต์ภาคย์ 56.52 56.47 -0.05 -0.05
ฉวาง 86.59 86.47 -0.12 -0.12
บ้านเหนือคลอง 66.49 66.25 -0.24 -0.24
บ้านควนลำภู 81.61 81.36 -0.25 -0.25
จุฬาภรณ์พิชญาคาร 68.09 67.80 -0.29 -0.29
บ้านหนองใหญ่ 52.30 77.46 25.16 25.16
บ้านควนประ 55.61 55.15 -0.46 -0.46
วัดไม้เรียง 82.42 81.90 -0.52 -0.52
วัดมะเฟือง 53.95 53.40 -0.55 -0.55
บ้านบนควน 76.45 75.78 -0.67 -0.67
บ้านไทรงาม 89.17 88.40 -0.77 -0.77
วัดวังหิน 80.21 79.41 -0.80 -0.80
บ้านคลองโอม 64.71 63.80 -0.91 -0.91
วัดโบราณาราม 56.66 55.62 -1.04 -1.04
ราชเวชพิศาล 89.40 88.20 -1.20 -1.20
พรรณราชลเขต 59.07 57.64 -1.43 -1.43
บ้านไสโป๊ะ 62.55 87.62 25.07 25.07
วัดโคกหาด 75.52 73.77 -1.75 -1.75
วัดใหม่ 87.37 85.33 -2.04 -2.04
บ้านหนองยาง 67.52 65.25 -2.27 -2.27
บ้านปลายเส 63.06 60.64 -2.42 -2.42
บ้านไสส้าน 86.77 84.00 -2.77 -2.77
มหาราช 3 77.07 73.88 -3.19 -3.19
หมู่บ้านป่าไม้ 79.35 76.02 -3.33 -3.33
บ้านคลองปีก 96.83 93.28 -3.55 -3.55
บ้านกันละ 91.06 87.37 -3.69 -3.69
บ้านห้วยรื่น 85.31 81.16 -4.15 -4.15
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 58.22 83.28 25.06 25.06
ชุมชนบ้านปากเสียว 71.00 66.62 -4.38 -4.38
บ้านวังหิน 61.99 57.55 -4.44 -4.44
บ้านน้ำตก 86.24 80.80 -5.44 -5.44
บ้านหนองคล้า 74.28 68.73 -5.55 -5.55
บ้านนาท่อม 75.08 69.33 -5.75 -5.75
สังวาลย์วิท 7 60.03 53.95 -6.08 -6.08
วัดสวนขัน 81.30 74.87 -6.43 -6.43
บ้านควน 87.12 80.28 -6.84 -6.84
บ้านก่องาม 46.47 39.52 -6.95 -6.95
บ้านหน้าเขา 91.09 84.05 -7.04 -7.04
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 58.91 83.17 24.26 24.26
บ้านห้วยปริก 62.71 53.91 -8.80 -8.80
บ้านนาเกิดผล 87.97 79.00 -8.97 -8.97
บ้านเขาตาว 88.23 79.15 -9.08 -9.08
วัดควนส้าน 75.68 65.86 -9.82 -9.82
วัดสวนพิกุล 83.66 73.72 -9.94 -9.94
บ้านควนประชาสรรค์ 87.17 76.67 -10.50 -10.50
บ้านบางปรน 70.80 59.14 -11.66 -11.66
บ้านห้วยทรายขาว 74.12 62.05 -12.07 -12.07
วัดวังขรี 74.00 61.00 -13.00 -13.00
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 83.50 70.29 -13.21 -13.21
วัดประดิษฐาราม 52.01 75.82 23.81 23.81
วัดศิลาราย 71.54 58.20 -13.34 -13.34
บ้านคลองตูก 80.43 65.58 -14.85 -14.85
บ้านหนองท่อม 75.86 60.62 -15.24 -15.24
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 75.37 59.84 -15.53 -15.53
ราชประชานุเคราะห์ 6 78.27 62.61 -15.66 -15.66
บ้านวังตลับ 73.91 57.88 -16.03 -16.03
บ้านชายคลอง 64.14 48.00 -16.14 -16.14
บ้านปลายรา 69.27 53.11 -16.16 -16.16
วัดเขาโร 81.03 64.70 -16.33 -16.33
บ้านเขาวง 80.59 64.00 -16.59 -16.59
บ้านวังวัว 73.00 95.33 22.33 22.33
บ้านไสโคกเกาะ 85.27 68.63 -16.64 -16.64
บ้านคอกช้าง 80.39 63.33 -17.06 -17.06
วัดสุวรรณคีรี 60.79 43.00 -17.79 -17.79
ราษฎร์ประชาอุทิศ 91.50 69.60 -21.90 -21.90
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 76.92 50.42 -26.50 -26.50
บ้านจำปา 87.85 60.66 -27.19 -27.19
บ้านคุ้งวังวัว 90.06 55.50 -34.56 -34.56
วัดควน 49.62 71.88 22.26 22.26
บ้านหาดทรายแก้ว 37.30 86.38 49.08 49.08
บ้านโคกวัด 35.92 57.81 21.89 21.89
วัดเสม็ดจวน 51.31 72.20 20.89 20.89
วัดควนสระบัว 59.37 80.08 20.71 20.71
วัดมังคลาราม 56.97 77.11 20.14 20.14
บ้านหนองเจ 41.09 61.15 20.06 20.06
บ้านนา 44.78 64.82 20.04 20.04
บ้านนิคมวังหิน 50.06 70.00 19.94 19.94
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 61.69 81.20 19.51 19.51
บ้านวังยวน 65.66 84.53 18.87 18.87
วัดควนสูง 63.84 82.50 18.66 18.66
บ้านปลายคลองเพรง 46.53 88.20 41.67 41.67
วัดเพ็ญญาติ 71.41 89.66 18.25 18.25
ชุมชนวัดอัมพวัน 63.96 81.80 17.84 17.84
บ้านคลองกุย 51.39 68.75 17.36 17.36
บ้านโคกยาง 71.49 88.66 17.17 17.17
วัดคงคาเจริญ 71.49 88.60 17.11 17.11
บ้านทอนวังปราง 70.50 87.08 16.58 16.58
วัดควนกอ 59.93 76.08 16.15 16.15
บ้านวังยาว 67.32 83.00 15.68 15.68
บ้านเกาะปราง 58.95 74.57 15.62 15.62
ชุมชนบ้านนาวา 54.94 70.04 15.10 15.10
วัดวังหีบ 44.38 83.57 39.19 39.19
บ้านคลองงา 67.72 82.52 14.80 14.80
บ้านบ่อมอง 57.02 71.66 14.64 14.64
บ้านนาตำเสา 49.06 63.36 14.30 14.30
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 79.44 93.00 13.56 13.56
บ้านบางตะเภา 60.22 73.65 13.43 13.43
วัดควนยูง (ฉวาง) 67.25 80.30 13.05 13.05
บ้านเกาะยวน 76.13 89.16 13.03 13.03
บ้านบางรูป 43.46 56.40 12.94 12.94
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 77.70 90.63 12.93 12.93
วัดหาดสูง 71.55 84.33 12.78 12.78
บ้านแพรกกลาง 38.26 74.81 36.55 36.55
บ้านควนอวดพัน 45.40 57.91 12.51 12.51
บ้านพอโกบ 64.61 76.71 12.10 12.10
วัดขนาน 70.80 82.83 12.03 12.03
บ้านเกาะขวัญ 74.68 86.46 11.78 11.78
วัดหน้าเขา 65.64 77.32 11.68 11.68
ชุมชนบ้านสี่แยก 71.99 83.50 11.51 11.51
วัดสามัคคีนุกูล 70.66 82.11 11.45 11.45
บ้านคลองจัง 55.71 67.07 11.36 11.36
วัดลำนาว 66.30 77.41 11.11 11.11
ชุมชนบ้านไทรห้อง 69.23 80.32 11.09 11.09
บ้านนาบอน 46.10 82.60 36.50 36.50
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 80.40 91.15 10.75 10.75
บ้านกรุงหยันใต้ 63.61 74.15 10.54 10.54
วัดหนองดี 62.29 72.61 10.32 10.32
บ้านวังธน 80.43 90.37 9.94 9.94
วัดเทวสิทธิ์ 57.36 67.16 9.80 9.80
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 50.20 60.00 9.80 9.80
บ้านหนองปลิง 63.01 72.78 9.77 9.77
บ้านคลองเสาเหนือ 60.69 69.92 9.23 9.23
บ้านนาพา 66.13 75.16 9.03 9.03
บ้านไสยูงปัก 68.19 77.06 8.87 8.87
บ้านคลองสาย 54.43 86.50 32.07 32.07
วัดท่ายาง 65.55 74.21 8.66 8.66
วัดกะเปียด 69.19 77.76 8.57 8.57
บ้านปากน้ำ 74.76 83.25 8.49 8.49
บ้านคลองขุด 72.33 80.72 8.39 8.39
บ้านสวน 65.88 74.14 8.26 8.26
วัดควนชม 72.33 80.43 8.10 8.10
บ้านทะเลสองห้อง 63.57 71.51 7.94 7.94
สมสรร 65.30 72.90 7.60 7.60
บ้านนาเส 72.30 79.78 7.48 7.48
วัดวิสุทธิวงศ์ 74.32 81.66 7.34 7.34
วัดยางค้อม 46.36 76.84 30.48 30.48
บ้านน้ำพุ 74.64 81.76 7.12 7.12
วัดทุ่งส้าน 88.91 96.00 7.09 7.09
วัดเขากลาย 70.14 76.70 6.56 6.56
บ้านวังเต่า 47.61 54.00 6.39 6.39
บ้านบ่อปลา 73.41 79.77 6.36 6.36
บ้านทุ่งกรวด 65.56 71.78 6.22 6.22
บ้านนาปราน 52.56 58.71 6.15 6.15
วัดหลักช้าง 76.21 82.33 6.12 6.12
บ้านโคกมะขาม 77.97 84.04 6.07 6.07
วัดกะโสม 50.85 56.80 5.95 5.95
วัดทุ่งนาใหม่ 36.86 67.08 30.22 30.22
องค์การสวนยาง 1 74.49 80.37 5.88 5.88
บ้านหนองหว้า 63.74 69.47 5.73 5.73
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 67.40 72.95 5.55 5.55
บ้านพูน 78.45 83.80 5.35 5.35
บ้านห้วยกลาง 76.49 81.45 4.96 4.96
วัดนางเอื้อย 70.45 75.25 4.80 4.80
บ้านนาเหนือ 65.64 70.36 4.72 4.72
วัดควนยูง (ทุ่งใหญ่) 86.37 91.00 4.63 4.63
วัดธรรมเผด็จ 76.76 81.27 4.51 4.51
บ้านสระนางมโนราห์ 81.56 86.00 4.44 4.44
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ