โรงเรียนในสังกัด

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน ระยะห่างจากเขต(กม)
80020001 บ้านคลองขัน ฉวาง 64
80020013 วัดนาเขลียง ฉวาง ขนาดเล็ก 72
80020110 บ้านไสโป๊ะ นาบอน ขนาดเล็ก 25
80020111 วัดเกาะสระ นาบอน ขนาดเล็ก 26
80020112 บ้านหนองยาง นาบอน ขนาดเล็ก 25
80020113 วัดหนองดี นาบอน ขนาดเล็ก 29
80020115 บ้านไสยูงปัก นาบอน ขนาดกลาง 30
80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก นาบอน ขนาดเล็ก 30
80020117 บ้านคลองโอม นาบอน ขนาดเล็ก 30
80020118 วัดสุวรรณคีรี นาบอน ขนาดเล็ก 32
80020119 บ้านนาโพธิ์ นาบอน ขนาดเล็ก 20
80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน ขนาดเล็ก 15
80020014 บ้านโคกมะขาม ฉวาง ขนาดกลาง 60
80020122 บ้านนาบอน นาบอน ขนาดเล็ก 15
80020123 วัดเทวสิทธิ์ นาบอน ขนาดเล็ก 25
80020126 บ้านคลองจัง นาบอน ขนาดเล็ก 15
80020127 องค์การสวนยาง 2 ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 35
80020128 องค์การสวนยาง 3 ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020129 หมู่บ้านป่าไม้ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 35
80020130 บ้านทะเลสองห้อง ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 44
80020131 บ้านบางปรน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 45
80020132 บ้านบ่อปลา ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 38
80020133 บ้านควนประชาสรรค์ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 51
80020015 บ้านไสโคกเกาะ ฉวาง ขนาดกลาง 54
80020134 วัดเสม็ดจวน ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 67
80020135 วัดคงคาเลียบ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020136 ราชเวชพิศาล ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 60
80020137 วัดควนสระบัว ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 52
80020138 บ้านนาท่อม ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 55
80020139 บ้านพอโกบ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 60
80020140 บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 50
80020141 บ้านกรุงหยันใต้ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 55
80020142 วัดท่ายาง ทุ่งใหญ่ ขนาดใหญ่ 50
80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020016 บ้านควนสวรรค์ ฉวาง ขนาดเล็ก 56
80020144 บ้านโคกวัด ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020145 บ้านวังหิน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020146 วัดควนยูง ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 65
80020147 วัดภูเขาหลัก ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 55
80020148 บ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 42
80020150 วัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 50
80020151 บ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 60
80020152 วัดขนาน ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 45
80020153 บ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 45
80020154 บ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 68.9
80020017 วัดควนยูง ฉวาง ขนาดเล็ก 54
80020155 บ้านบางรูป ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 120
80020156 วัดวิสุทธิวงศ์ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 80
80020157 วัดประดิษฐาราม ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 60
80020158 บ้านทุ่งกรวด ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 65
80020159 บ้านไร่มุสลิม ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 47
80020160 วัดควน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 30
80020161 บ้านไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 40
80020162 บ้านสระนางมโนราห์ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 39.9
80020163 บ้านควนลำภู ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 32
80020164 บ้านหนองคล้า ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง 36
80020018 บ้านห้วยทรายขาว ฉวาง ขนาดเล็ก 60
80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 35
80020167 บ้านควนอวดพัน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 44
80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก 35
80020169 วัดลำนาว บางขัน ขนาดเล็ก 35
80020170 บ้านปากแพรก บางขัน ขนาดเล็ก 42
80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน ขนาดกลาง 40
80020172 บ้านควนประ บางขัน ขนาดเล็ก 40
80020173 บ้านคลองเสาเหนือ บางขัน ขนาดเล็ก 27
80020174 บ้านไสเตาอ้อย บางขัน ขนาดเล็ก 33
80020175 บ้านนาตำเสา บางขัน ขนาดกลาง 40
80020020 บ้านกันละ ฉวาง ขนาดเล็ก 52
80020176 บ้านนิคมวังหิน บางขัน ขนาดกลาง 42
80020177 สมสรร บางขัน ขนาดเล็ก 43
80020178 บ้านเขาวง บางขัน ขนาดเล็ก 60
80020179 เจริญรัชต์ภาคย์ บางขัน ขนาดเล็ก 40
80020180 สังวาลย์วิท 7 บางขัน ขนาดกลาง 50
80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 บางขัน ขนาดเล็ก 50
80020182 บ้านไสยาสน์ บางขัน ขนาดกลาง 30
80020183 บ้านสวน บางขัน ขนาดเล็ก 29
80020184 วัดวังหิน บางขัน ขนาดกลาง 30
80020185 บ้านหนองเจ บางขัน ขนาดกลาง 35
80020021 วัดไม้เรียง ฉวาง ขนาดกลาง 57
80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) บางขัน ขนาดเล็ก 26
80020187 บ้านแพรกกลาง ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง 75
80020188 บ้านเกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 53
80020189 วัดสวนพิกุล ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 60
80020190 บ้านพรุวง ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 60
80020191 พรรณราชลเขต ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 75
80020193 วัดวังรีบุญเลิศ ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 60
80020194 บ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง 50
80020195 บ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 60
80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก 55
80020023 วัดหาดสูง ฉวาง ขนาดกลาง 55
80020197 บ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง 57
80020198 วัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง 48
80020199 บ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง 56
80020200 วัดควนส้าน ช้างกลาง ขนาดเล็ก 40
80020201 บ้านคลองงา ช้างกลาง ขนาดเล็ก 27
80020202 บ้านนา ช้างกลาง ขนาดเล็ก 32
80020203 วัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ขนาดเล็ก 30
80020204 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ขนาดเล็ก 22
80020205 บ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ขนาดเล็ก 30
80020206 บ้านคลองกุย ช้างกลาง ขนาดเล็ก 30
80020024 บ้านหาดทรายแก้ว ฉวาง ขนาดเล็ก 57
80020207 บ้านจันดี ช้างกลาง ขนาดเล็ก 30
80020208 ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ช้างกลาง ขนาดเล็ก
80020209 องค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ขนาดเล็ก 30
80020210 บ้านคลองปีก ช้างกลาง ขนาดเล็ก 38
80020211 บ้านไทรงาม ช้างกลาง ขนาดเล็ก 65
80020213 วัดสวนขัน ช้างกลาง ขนาดกลาง 65
80020214 บ้านหนองเตย ช้างกลาง ขนาดเล็ก 34
80020215 วัดจันดี ช้างกลาง ขนาดใหญ่ 40
80020216 วัดหลักช้าง ช้างกลาง ขนาดเล็ก 32
80020217 บ้านควนตม ช้างกลาง ขนาดเล็ก 32
80020003 วัดเพ็ญญาติ ฉวาง ขนาดเล็ก 66
80020025 บ้านโคกยาง ฉวาง ขนาดเล็ก 41
80020218 บ้านนาปราน ช้างกลาง ขนาดเล็ก 40
80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม บางขัน ขนาดเล็ก 45
80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน ขนาดเล็ก 45
80020027 บ้านเศลาใต้ ฉวาง ขนาดเล็ก 40
80020028 วัดมะปรางงาม ฉวาง ขนาดกลาง 55
80020029 บ้านป่าพาด ฉวาง ขนาดเล็ก 50
80020030 บ้านทอนวังปราง ฉวาง ขนาดกลาง 57
80020031 บ้านสวนอาย ฉวาง ขนาดเล็ก 49
80020032 บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง ขนาดเล็ก 65
80020033 วัดโคกหาด ฉวาง ขนาดกลาง 50
80020034 บ้านควน ฉวาง ขนาดเล็ก 44
80020035 วัดเพ็ญมิตร ฉวาง ขนาดเล็ก 45
80020004 วัดกะเปียด ฉวาง ขนาดกลาง 63
80020036 วัดสามัคคีนุกูล ฉวาง ขนาดกลาง 49
80020037 วัดควนสะตอ ฉวาง ขนาดเล็ก 65
80020038 บ้านคลองสาย ฉวาง ขนาดเล็ก 87
80020039 บ้านห้วยปริก ฉวาง ขนาดกลาง 77
80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ฉวาง ขนาดกลาง 68.5
80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 พิปูน ขนาดเล็ก 77
80020043 วัดนางเอื้อย พิปูน ขนาดเล็ก 80
80020044 บ้านห้วยกลาง พิปูน ขนาดเล็ก 80
80020045 วัดหน้าเขา พิปูน ขนาดใหญ่ 72
80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร พิปูน ขนาดกลาง 73
80020005 บ้านปากน้ำ ฉวาง ขนาดกลาง 44
80020047 บ้านปากระแนะ พิปูน ขนาดเล็ก 61
80020048 วัดในไร่ พิปูน ขนาดเล็ก 70
80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว พิปูน ขนาดกลาง 80
80020050 บ้านวังวัว พิปูน ขนาดเล็ก 80
80020051 บ้านคุ้งวังวัว พิปูน ขนาดเล็ก 80
80020052 วัดมังคลาราม พิปูน ขนาดเล็ก 50
80020053 วัดโบราณาราม พิปูน ขนาดเล็ก 80
80020054 บ้านนาเหนือ พิปูน ขนาดเล็ก 75
80020055 บ้านเหนือคลอง พิปูน ขนาดเล็ก 63
80020056 วัดทุ่งนาใหม่ พิปูน ขนาดกลาง 80
80020006 วัดควนสูง ฉวาง ขนาดกลาง 43
80020057 วัดยางค้อม พิปูน ขนาดเล็ก 60
80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6 ทุ่งสง ขนาดกลาง 20
80020059 บ้านพูน ทุ่งสง ขนาดเล็ก 16
80020060 วัดกะโสม ทุ่งสง ขนาดกลาง 20
80020061 บ้านคลองตูก ทุ่งสง ขนาดกลาง 24
80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ทุ่งสง ขนาดกลาง 20
80020063 บ้านเขาตาว ทุ่งสง ขนาดกลาง 25
80020064 บ้านสามัคคีธรรม ทุ่งสง ขนาดกลาง 24
80020065 บ้านไสส้าน ทุ่งสง ขนาดกลาง 25
80020066 วัดนิคมคีรี ทุ่งสง ขนาดเล็ก 20
80020009 ฉวาง ฉวาง ขนาดกลาง 50
80020067 บ้านวังเต่า ทุ่งสง ขนาดเล็ก 18
80020068 บ้านหนองปลิง ทุ่งสง ขนาดกลาง 12
80020069 วัดเขาโร ทุ่งสง ขนาดกลาง 20
80020070 บ้านนาพรุ ทุ่งสง ขนาดเล็ก 20
80020071 บ้านหนองท่อม ทุ่งสง ขนาดกลาง 19
80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ทุ่งสง ขนาดเล็ก 5
80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง ทุ่งสง ขนาดกลาง 9
80020074 บ้านหน้าเขา ทุ่งสง ขนาดกลาง 14
80020075 วัดวังหีบ ทุ่งสง ขนาดกลาง 8
80020076 บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ทุ่งสง ขนาดใหญ่ 3
80020010 วัดมะเฟือง ฉวาง ขนาดเล็ก 52
80020077 วัดเขากลาย ทุ่งสง ขนาดกลาง 3
80020078 บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง ขนาดกลาง 13
80020079 มหาราช ๓ ทุ่งสง ขนาดกลาง 4.4
80020080 บ้านจำปา ทุ่งสง ขนาดเล็ก 10
80020081 บ้านน้ำพุ ทุ่งสง ขนาดกลาง 9.5
80020082 วัดถ้ำใหญ่ ทุ่งสง ขนาดเล็ก 7
80020083 บ้านวังยวน ทุ่งสง ขนาดกลาง 17
80020084 วัดควนชม ทุ่งสง ขนาดกลาง 10
80020085 วัดก้างปลา ทุ่งสง ขนาดกลาง 10
80020086 บ้านชายคลอง ทุ่งสง ขนาดกลาง 9
80020011 วัดโคกเมรุ ฉวาง ขนาดเล็ก 56
80020087 วัดธรรมเผด็จ ทุ่งสง ขนาดกลาง 9
80020088 บ้านเกาะปราง ทุ่งสง ขนาดกลาง 17
80020089 บ้านบนควน ทุ่งสง ขนาดกลาง 14
80020090 บ้านเกาะยวน ทุ่งสง ขนาดกลาง 14
80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) ทุ่งสง ขนาดกลาง 16
80020092 บ้านวังยาว ทุ่งสง ขนาดเล็ก 15
80020093 บ้านบ่อมอง ทุ่งสง ขนาดกลาง 17
80020094 วัดวังขรี ทุ่งสง ขนาดเล็ก 10
80020095 วัดทุ่งส้าน ทุ่งสง ขนาดเล็ก 13
80020096 บ้านคอกช้าง ทุ่งสง ขนาดกลาง 6
80020012 บ้านนาเส ฉวาง ขนาดกลาง 53
80020097 ชุมชนวัดสำโรง ทุ่งสง ขนาดกลาง 3
80020098 วัดศิลาราย ทุ่งสง ขนาดเล็ก 7
80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ทุ่งสง ขนาดเล็ก 9
80020100 บ้านถ้ำตลอด ทุ่งสง ขนาดเล็ก 30
80020101 บ้านน้ำตก ทุ่งสง ขนาดเล็ก 40
80020102 บ้านวังธน ทุ่งสง ขนาดเล็ก 45
80020105 วัดคงคาเจริญ ทุ่งสง ขนาดกลาง 3
80020106 บ้านนาเกิดผล ทุ่งสง ขนาดเล็ก 7
80020107 บ้านคลองขุด ทุ่งสง ขนาดกลาง 7
80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นาบอน ขนาดเล็ก 25
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน ระยะห่างจากเขต(กม)
Copyright © 2022 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.2Version ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.